Skjutställningar

Skjutställningar

Luftgevär
Med luftgevär skjuter
man i två ställningar beroende på ålder. Antingen sittande eller stående.

 

Sittande med stöd
För nybörjare och
juniorer upp till 13 skjuter man sittande med stöd. Skytten har ett
skumgummistöd till hjälp för att hålla geväret stilla och i rätt sikthöjd. Under
sin tid som sittandeskytt lär man känna vapnet och hur man säkert hanterar det
samt grundläggande teknik som riktning och avfyring.

Sittande
utan stöd

För skyttar mellan 13 och 15 år skjuter man sittande utan
stöd. Skjutställningen är densamma med skillnaden att stödet har bytts ut mot en
rem som hjälper till att hålla geväret uppe.

 

Stående
Från 13-årsålder är det många som
börjar skjuta stående. Det är i den ställningen som man som senior skjuter
nationella och internationella mästerskap på luftgevär. Stående är den största
utmaningen för en gevärsskytt, oavsett vapentyp. Ställningen är instabil och
kräver god balans och kroppskännedom. Eftersom pipan och ställningen inte kan
uppnå en total stillahållning behöver skytten träna upp en god timing för att
kunna avlossa skottet i rätt ögonblick.

 

Korthållsgevär och gevär 6,5
mm
Med korthållsgevär och gevär 6,5 mm kan man skjuta i tre olika
ställningar beroende på ålder och klasstillhörighet. I vissa program skjuter man
alla tre ställningarna i en och samma skjutning. Som junior och nybörjare
skjuter man liggande. Först när skytten har vanan inne och känner sig trygg i
liggande kan de övriga ställningarna introduceras

 

Liggande
Liggande är i den ställningen som
gevärspipan och kroppen har de minsta rörelserna och stillahållningen är därför
god. Det betyder att skyttens kontinuitet i utförandet kräver stor disciplin så
att den förblir densamma under hela skjutningen. Den liggande skjutställningen
skjuts på två sätt beroende på klasstillhörighet.

 

Liggande med stöd
Skyttar upp till 15 år
skjuter liggande med stöd. Precis som det låter få skytten vila geväret på ett
stöd, vanligtvis av skumgummi.

Liggande utan
stöd

För skyttar över 15 år skjuter man med en rem som stöd.

 

Knästående
Man
kan säga att knästående är en blandning av sittande och liggande utan stöd.
Skytten sitter på hälen på sin högra fot som vilar på en så kallad knäkudde.
Vänsterarmen stödjer mot vänsterknät i stället för mot marken som i
liggande.

Stående
Från 13-årsålder är det många som
börjar skjuta stående. Det är i den ställningen som man som senior skjuter
nationella och internationella mästerskap på luftgevär. Stående är den största
utmaningen för en gevärsskytt, oavsett vapentyp. Ställningen är instabil och
kräver god balans och kroppskännedom. Eftersom pipan och ställningen inte kan
uppnå en total stillahållning behöver skytten träna upp en god timing för att
kunna avlossa skottet i rätt ögonblick.