Om oss

Vi är en förening som bildades september 1922.

Förenings LoggaI Täby fanns tidigt ett intresse för den frivilliga skytterörelsen.
Redan 1914 i skuggan av första världskrigets nationella strömningar, ildades en skytteförening. En annan fanns samtidigt i Näsby-Viggbyholm. Intresset svalnade emellertid. 1922 tog skytterörelsen ny fart, när Täby skytteförening bildades den 12 september 1922. Bland sina medlemmar på tjugotalet hade man då Alf Swahn, som hade tagit olympiskt guld på löpande hjort i Stockholm 1912 och som blev medaljbelönad även i Antwerpen 1920 och i Paris 1924. Lokaliseringen av skjutbanan var problematisk. Kyrkan var kallsinnig till en för läggning på prästgårdens mark. I stället upplät ägarna till Skogberga och Löttinge mark strax väster om Gullsjön. Banan som ännu är bruk, stod klar den 14 juni 1925. Invigningsskottet sköts av den legendariske mästerskytten  Oscar Swahn, flerfaldig olympisk guldmedaljör hjortskytte.

1923

Luftgevärskytte skjuter vi i Täby Sportcentrum.
Korthållsskyttet är vilande på grund av att vi inte har någon egen skjutbana än för cal 22
Banskytte 300m skjuter vi på Kungsängens skjutbanan.
Pistolsskyttet är vilande på grund av att vi inte har någon egen skjutbana än för cal 22.

Skicka oss ett E-post meddelande:
Ordförande: ordf@ tabyskf.se
Ungdomssektionen: ungdom@ tabyskf.se
Gevärssektionen: gevar@ tabyskf.se
Pistolsektionen: pistol@ tabyskf.se
Skidskyttesektionen: skidskytte@ tabyskf.se

Ta bort mellanslaget innan tabyskf.se i mailadressen så funkar den.