Historia om hallen

Hallen inviges i februari 1980 och var Stockholms läns största luftvapenhall med sina 19 banor. Den 21 januari 1980 började föreningen använda skutbanan och den 15 mars hade man en invigningstävling och hela 158 skyttar deltog. Nytt Deltagarrekord i Stockholms län då det gällde luftgevärstävlingar.
Numera finns det 23 banor och hela hallen är fortfarande handikapp anpassad.
Hallen är fortfarande länets största luftvapenhall./

Föreningarna har verksamhet från september fram till och med april.
Normal träning sker på tisdagar och torsdagar mellan kl 18.00 – 20.00

Större tävlingar brukar ske på lördag eller söndagar under säsongen.

Hallen är senast besiktigad av polisen november 2014. Vilket innebär att föreningen har tillstånd att bedriva luftvapen skytte fram till 2019.

Foto från invigningen 1980

Foto från hallen 2010