1950-talet

Det här händer på 1950-talet.

Årsmöte

Årsmöte skyttepaviljongen på Gullsjöbanan.

1953 Östra Ryds skyttepavlijong

1953 Östra Ryds skyttepavlijong