1980-talet

Skyttehallen i Täby Sportcentrum.
Den 21 januari 1980 var den nya hallen färdig och började användas. Hallen invigdes i februari 1980. Den 15 mars hade man en invigningstävling och hela 158 skyttar deltog. Nytt Deltagarrekord i Stockholms län då det gällde luftgevärstävlingar.

1980, skytteledaren Karl-Åke Dahlberg visar hur man gör för några unga skyttar.