Biträdande Föreningstränarutbildning

Vill du som förälder/skytt/ledare/ny tränare i föreningen gå en grundutbildning i säkerhet, träningslära, regler, skjutteknik och skjutställning? Eller vill du utvecklar ditt skytte? Då ska du fortsätta att läsa denna inbjudan till en spännande utbildningsdag. Söndagen den 18 februari kl. 09.00-18.00 genomför TVÖR biträdande föreningstränarutbildning nere i Tibble hallen. Utbildningen är första steget för att bli en föreningstränare inom Svenska Skyttesportförbundet. Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå utbildningen!

Utbildningen är uppdelad i två block om vardera fyra timmar utbildningstimmar. Det första blocket ger dig kunskaper om organisation, ledarskap, säkerhet och träningslära. Efter lunch fortsätter vi med nästa block som ger dig grundläggande kunskaper i skjutteknik, skjutställningar och utrustning samt om grundläggande regler och poängräkning. Under dagen varvas teori och praktik och det ges utrymme för deltagare att ta upp egna frågor och funderingar kring aktuella utbildningsämnen. När dagen är avslutad hoppas vi att du ska fått med dig mycket nyttigt som kommer att hjälpa dig i ditt fortsatta engagemang för skyttet i din förening samt förbättra ditt skytte.

Medlemmar i TVÖR skytteförening kontakta Viktor stålhandske innan betalning.

Utskick med kursmaterial samt vägbeskrivning kommer skickas senast två veckor innan. Ta kontakt med Viktor om ni inte fått det två veckor innan kursdatumet.

Vid frågor kontakta Viktor stålhandske

Kursledare: Viktor Stålhandske

Faktaruta

Datum: 2018-02-18

Kurstillfällen: 2018-02-18 09:00 – 18:00

Förtäring: Fika under utbildningen ingår i anmälningsavgiften.

Kursavgift: 400 SEK

I kursen ingår fika och häftet ” Ny som tränare Skyttesport – Gevär” och kursmaterial samt passiv medlemsavgift. Resor och lunch samt eventuellt boende bekostas av deltagaren.

Kontaktperson: Viktor Stålhandske

Anordnare: Svenska Skyttesportförbundet

Sista anmälningsdag: 2018-02-16